Oro kondicionierių garantinio aptarnavimo sąlygos - Nordis

Oro kondicionierių - Šilumos siurblių oras-oras garantinė kortelė:

GARANTIJOS SĄLYGOS:

Oficialūs Nordis įrangos atstovai: „Baltic refriferation group“, UAB ir „Celsis“, UAB
Dėkojame už Nordis įrangos pasirinkimą, užtikriname, kad įranga atitinka EU keliamus kokybės reikalavimus ir prekių gamintojų standartus. Parduodamoms prekėms taikoma gamintojo garantija – 36 mėn, įrangą įsigijus iš Pardavėjo, kuris gali būti Oficialus atstovas arba tarpininkas. Garantija galioja nuo PVM sąskaitos faktūros, ar kito (pvz: čekis, įrangos priėmimo-perdavimo aktas) įrangos įsigijimą įrodančio dokumento išrašymo datos, su sąlyga, kad pirkėjo (galutinio vartotojo) objekte įranga sumontuota kokybiškai, pagal gamintojo nurodytas instaliavimo instrukcijas bei taikomus standartus, ir kad bus atliekama sisteminga įrangos profilaktinė priežiūra.

1. Ofiacialus Nordis atstovas garantuoja, kad parduodama Nordis įranga yra nauja, prekės neturi defektų ir per garantinį laikotarpį pakeis tik defektų turinčias detales. Garantija nenumato jokių kitų žalų ir kitų pretenzijų kompensacijos.

2. Garantija taikoma tik tuo atveju, jei įrenginį sumontavo ir paleido fiziniai arba juridiniai asmenys, turintys Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestatą, išduotą pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. D1-420.

3. Dėl įrenginių garantinio aptarnavimo ir priežiūros, prašome kreiptis į juridinius ar fizinius asmenis, kurie atliko montavimo, paleidimo, derinimo darbus.

4. Garantinės sąlygos:
a. Nordis įrenginių montavimas turi būti atliekamas atsižvelgiant į gamintojo nurodytas instaliavimo instrukcijas ir taikomus standartus.
b. Įrenginys turi būti eksploatuojamas pagal paskirtį, laikantis gamintojo nurodytų techninių instrukcijų ir rekomendacijų.
c. Dėl įrenginio gedimo privalu pranešti per 48 val. nuo jo atsiradimo, pateikiant įrenginio įsigijimą patvirtinantį pirkimo dokumentą.
d. Per visą garantinį laikotarpį, įrangą sumontavę juridiniai ar fiziniai asmenys, įsipareigoja atlikti įrenginio techninį aptarnavimą.
*Techninis aptarnavimas turi apimti šiuos darbus:
i. elektros įvado patikra, įranga privalo būti įžeminta
ii. šaldymo agento/freono kiekio ir dujų slėgio patikra
iii. vidinio bloko filtrų išvalymas
iv. garintuvo ir kondensatoriaus išvalymas
v. vidinio ir išorinio blokų ventiliatorių, jų menčių patikra
vi. kondensato drenažo žarnos patikra
vii. išpučiamo oro temperatūros patikra šildymo ir šaldymo režimuose
* Jeigu įranga eksploatuojama tik vieną sezoną per metus (tik vėsina arba tik šildo, pvz.: vasaros sezono metu – vėsina, žiemos – šildo), profilaktinį techninį aptarnavimą užtenka atlikti 1 kartą per 12 mėn. Sąlyga – aptarnavimą turi atlikti juridinis/fizinis asmuo, turintis F- dujų pažymėjimą bei kvalifikaciją ir atitinkamą įrangą.
**Jei įranga sumontuota labai dulkėtoje ar nešvarioje aplinkoje, techninė priežiūra turėtų būti atliekama kas 6 mėnesius.

5. Ofiacialaus Nordis atstovo suteikta prekių kokybės garantija netaikoma ir negalioja šiais atvejais:
a. pirkėjas/galutinis vartotojas ar tretieji nesertifikuoti asmenys patys remontavo prekę;
b. prekė pažeista mechaniškai, termiškai, chemiškai ar kitais būdais;
c. prekė buvo naudojama ne pagal jos paskirtį;
d. naudojant, laikant, sandėliuojant, transportuojant ar montuojant buvo nukrypta nuo montavimo ar naudojimosi techninės dokumentacijos;
e. prekė buvo pažeista, sugadinta trečiųjų asmenų ir tai niekaip nesusiję su natūraliu nusidėvėjimu ir/ar gedimu ar kitų trečiųjų asmenų veiksmų, nepriklausančių nuo Oficialaus Nordis atstovo ar nuo prekės gamintojo valios, t. y. potvynio, audros, žaibo, trumpo jungimo, liūties, stichinės nelaimės, avarijos, gaisro, elektros įtampos svyravimų, elektros tiekimo nutrūkimo ir kitų panašių aplinkybių;
f. buvo nesilaikyta prekės profilaktinės priežiūros;
g. įranga buvo permontuota į kitą vietą;
h. įrangą sumontavo juridinis/ fizinis asmuo, kuris neturi Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestato, išduoto pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. D1-420;
i. garantijos gavėjas nėra padengęs bent vieno įsiskolinimo garantijos davėjui ar įgijęs prekę neteisėtai, negali pateikti pirkimo PVM sąskaitos faktūros ar kito prekę įsigijimą įrodančio dokumento;
j. nėra gamintojo originalaus lipduko/etiketės ant įrenginio, pagal ką būtų galima nustatyti ir aiškiai identifikuoti: tikslaus prekės modelio kodo, pagaminimo datos, serijinio numerio;
k. įrenginys buvo eksploatuojamas vietoje senos sistemos, kuri buvo nešvari, užteršta, neišvalyta;
l. įrenginys buvo eksploatuojamas tam nepritaikytoje aplinkoje (nesilaikoma temperatūrinių ir drėgnumo apribojimų).

6. Pretenzija dėl garantijos taikymo, pirmumo teise privalo būti pareikšta juridiniui ar fiziniui asmeniui, iš kurio įranga buvo įsigyta.

7. Garantija galioja visose Europos šalyse. Dėl garantinio aptarnavimo kreipkitės į tos šalies, kurioje įsigijote Nordis įrangą atstovą.

8. Prekių priėmimas: Priimdami užsisakytas prekes, patikrinkite siuntos ir prekių būklę bei pasirašykite transporto važtaraštį ar kitą siuntos perdavimo – priėmimo dokumentą. Tuo atveju, jei prekių perdavimo – priėmimo metu pastebėsite siuntos/pakuotės ir/ar prekių išorinės išvaizdos pažeidimus, prekių komplektacijos neatitikimus, būtinai padarykite nuotraukas ir pažymėkite tai siuntos perdavimo – priėmimo dokumente bei dalyvaujant kurjeriui, kuris pristatė Jums prekes pasirašykite dvišaliais parašais. Esant abejonėms, atidarykite pakuotę dalyvaujant kurjeriui ir įsitikinkite, ar prekes yra sveikos, nepažeistos. Klientui pasirašius važtaraštyje be pastabų, laikoma, kad siunta perduota nepažeista ir oficialus atstovas arba tarpininkas neprisiima atsakomybės dėl:

a. vėlesnių pretenzijų dėl prekių pažeidimų, jeigu tokių pažeidimų atsiradimo pagrindas nėra gamyklinis brokas
b. prekių komplektacijos neatitikimų, jeigu šiuos neatitikimus galima nustatyti išorinės prekių apžiūros metu.

Privatumo nustatymai

FUNKCINIAI SVETAINĖS

Reikalingi, tam, kad svetainė atitiktų ES nustatytus privatumo reikalavimus.

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

ANONIMINIAI LANKYTOJŲ STATISTIKOS SLAPUKAI

Šie slapukai leidžia stebėti tinklalapį su „GoogleAnalytics“. Tai „Google“ teikiama paslauga, padedanti gauti informaciją apie naudotojo prieigą prie svetainės. Analizei renkami tam tikri duomenys, pvz., kiek kartų naudotojas apsilankė puslapyje, kokia data, kokia buvo apsilankymo trukmė ir t.t.Norėdami apsaugoti internetinės svetainės lankytojų duomenis ir privatumą jiems pateikiant klausimus ar pageidavimus per Financer.com kontaktinę formą, tam mes naudojame “Google Inc.” (“Google”) teikiamą “reCAPTCHA” paslaugą.

_ga, _gat_gtag_UA_177503363_1, _gid,NID