Šilumos siurblių oras-vanduo garantinio aptarnavimo sąlygos - Nordis

 

GARANTIJOS SĄLYGOS:

 1. Garantiniu laikotarpiu įrangos importuotojas įsipareigoja nemokamai pašalinti gedimus kilusius dėl gamintojo kaltės. Garantija suteikiama tik tuo atveju, kai įrangos montavimo ir paleidimo-derinimo darbus atliko kvalifikuoti, importuotojo įgalioti šiuos darbus atlikti specialistai, vadovaudamiesi gamintojo nustatytais reikalavimais. Garantinis aptarnavimas atliekamas įrangai tik su tinkamai užpildytais ir įgaliotos įmonės pasirašytais įrangos paleidimo-derinimo aktu ir garantiniu lapu. Garantinį techninį aptarnavimą gali atlikti tik atestuoti atitinkamą kvalifikaciją turintys specialistai.
 2. NØRDIS oras-vanduo šilumos siurbliams suteikiamas 60 mėnesių (5 metų) garantinis laikotarpis. Garantinio laikotarpio metu po kiekvieno šildymo sezono BŪTINA atlikti įrangos profilaktinės priežiūros darbus ir po kiekvieno patikrinimo užpildyti garantiniame lape esančią profilaktinių patikrinimų kortelę. Kasmetiniai įrangos profilaktinės priežiūros darbai nėra garantinio aptarnavimo dalis, ir atliekami pagal techninę priežiūrą vykdančios įmonės nustatytus įkainius. Garantijos terminas skaičiuojamas nuo įrangos paleidimo-derinimo darbų atlikimo dienos, bet ne vėliau nei po 3 mėnesių nuo įrangos pirkimo dienos.
 3. Atliktas šilumos siurblio garantinis remontas neatnaujina ir nekeičia šilumos siurbliui suteikto garantijos termino.
 4. Garantijos taikymas neapima garantinio laikotarpio metu patirtų kitų nuostolių, atsiradusių dėl įvykusių šilumos siurblio gedimų, atlyginimo.
 5. Garantija netaikoma jei:
 • įrenginį sumontavo Fiziniai arba Juridiniai asmenys neturintys Fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų tvarkymo atestato išduoto pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2009 m. liepos 20 d. įsakymą Nr. D1-420;
 • pirkėjas/ galutinis vartotojas ar tretieji neautorizuoti asmenys patys remontavo įrangą
 • buvo netinkamai atlikti šaldymo agento linijos montavimo darbai;
 • buvo netinkamai parinkta vandeninio kontūro įranga ir komponentai;
 • įranga buvo eksploatuojama vietoje senos sistemos, kuri buvo nešvari, užteršta, neišvalyta
 • šildymo sistemoje nebuvo sumontuotas magnetinis purvarinkis;
 • nebuvo sumontuota (arba buvo sumontuota netinkama) apsauginė armatūra šildymo ir buitinio karšto vandens sistemose (įskaitant išsiplėtimo indus, apsauginius vožtuvus ir kt.);
 • įranga buvo eksploatuojama ne pagal paskirtį;
 • įrangos gedimus sukėlė agresyvi aplinka;
 • įrangos gedimus sukėlė netinkamas elektros tiekimas (įtampos svyravimai ir kt.);
 • įrangos montavimo ir paleidimo-derinimo darbus atliko atitinkamos kvalifikacijos neturintys ar įrangos importuotojo neįgalioti, šiuos darbus atlikti, asmenys;
 • nebuvo atliekama kasmetinė įrangos profilaktinė priežiūra ir/arba nebuvo užpildyta šių darbų atlikimo kortelė patvirtinta įrangos savininko ir techninę priežiūrą atlikusios įmonės atstovo parašais.
 1. SVARBU! Šilumos siurblio naudotojas turi užtikrinti serviso darbuotojams, teikiantiems paleidimo, aptarnavimo, garantinio remonto paslaugas, priėjimą prie šilumos siurblio ir galimybę nedelsiant pradėti darbus. Taip pat privalo neatlygintinai suteikti papildomas priemones, reikalingas remontui atlikti, ar prieiti prie šilumos siurblio, t. y. parūpinti elektros energijos šaltinį, nuardyti trukdančias remontui statybines, baldų konstrukcijas, pasirūpinti kėlimo mechanizmais ir pan. Pagal garantiją pakeistos detalės tampa pardavėjo nuosavybe.

ŠILUMOS SIURBLIO ORAS-VANDUO „OPTIMUS PRO”
PROFILAKTINĖS PRIEŽIŪROS DARBAI

NORDIS Optimus Pro šilumos siurblių profilaktiniai priežiūros darbai apima bet neapsiriboja šaldymo agento slėgio ir kiekio patikrinimu, vandens kontūro patikrinimu (slėgis sistemoje, priešslėgis išsiplėtimo inde, filtrai, apsauginiai vožtuvai, drenažo sistema) ir išvalymu (filtrai), išorinio bloko šilumokaičio nuvalymu, elektros skydelio patikrinimu (jungtys, automatiniai jungikliai, kontaktoriai) ir kt. būtinais atlikti darbais.

Privatumo nustatymai

SVETAINĖS FUNKCIJŲ SLAPUKAI

Reikalingi, tam, kad svetainė atitiktų ES nustatytus privatumo reikalavimus.

gdpr[allowed_cookies], gdpr[consent_types]

ANONIMINIAI LANKYTOJŲ STATISTIKOS SLAPUKAI

Šie slapukai leidžia stebėti tinklalapį su „GoogleAnalytics“. Tai „Google“ teikiama paslauga, padedanti gauti informaciją apie naudotojo prieigą prie svetainės. Analizei renkami tam tikri duomenys, pvz., kiek kartų naudotojas apsilankė puslapyje, kokia data, kokia buvo apsilankymo trukmė ir t.t.Norėdami apsaugoti internetinės svetainės lankytojų duomenis ir privatumą jiems pateikiant klausimus ar pageidavimus per Financer.com kontaktinę formą, tam mes naudojame “Google Inc.” (“Google”) teikiamą “reCAPTCHA” paslaugą.

_ga, _gat_gtag_UA_177503363_1, _gid,NID